Javascript Slideshow
Hoạt động các sở ngành
 Bản in     Gởi bài viết  
Tập huấn bàn giao phần mềm bản quyền Microsoft Office 2010 Tin có hình

(CTTĐTBP) - Sở Thông tin và Truyền thông vừa tổ chức lớp tập huấn triển khai cài đặt và bàn giao phần mềm bản quyền của Microsoft cho các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

 
 
Toàn cảnh buổi tập huấn.
 
Tại buổi tập huấn, cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh được giới thiệu về bản quyền phần mềm Microsoft Office 2010; hướng dẫn sử dụng phần mềm và bàn giao sản phẩm bản quyền phần mềm của Microsoft cho các cơ quan, đơn vị.
 
Nội dung bàn giao gồm đĩa cài đặt phần mềm, mã kích hoạt và đĩa hướng dẫn sử dụng phần mềm bản quyền Microsoft Office 2010. Sau chương trình tập huấn, các đơn vị sẽ tiến hành triển khai cài đặt và đưa vào sử dụng phần mềm bản quyền Microsoft Office 2010 tại đơn vị.
 
Việc triển khai và bàn giao phần mềm bản quyền Microsoft Office 2010 cho các cơ quan, đơn vị đã góp phần thực hiện tốt Luật sở hữu trí tuệ, tránh vi phạm bản quyền và đảm bảo an toàn an ninh thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh./.
 
Hải An

 

 

[Trở về]