Javascript Slideshow
Tin tức - sự kiện
 Bản in     Gởi bài viết  
Tăng cường xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công Tin có hình
(CTTĐTBP) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 07 về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công.
 
Cần cân đối, bố trí ngân sách các cấp, nguồn vốn hợp pháp để xử lý nợ đọng.
 
Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ ngành, địa phương đến trước ngày 30/6/2015 phải báo cáo chính xác danh mục và số nợ đọng xây dựng cơ bản tính đến hết ngày 31/12/2014 theo từng nguồn vốn. Trong đó, làm rõ số nợ đọng xây dựng cơ bản đã có biên bản nghiệm thu khối lượng thực hiện và các khoản nợ khối lượng thực hiện đến thời hạn 31/12/2014 nhưng chưa có biên bản nghiệm thu. Chỉ đạo các chủ đầu tư đến trước ngày 31/5/2015 hoàn thành các thủ tục nghiệm thu khối lượng đã thực hiện các dự án tính đến hết ngày 31/12/2014 và báo cáo rõ các giải pháp xử lý.
 
Thủ tướng Chính phủ cũng nhấn mạnh các bộ ngành, địa phương cần dự kiến phương án và lộ trình thanh toán các khoản nợ đọng xây dựng cơ bản trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 theo từng nguồn vốn và các nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công. Không sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương để thanh toán các khoản nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn cân đối ngân sách địa phương và các dự án không có trong kế hoạch. Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để thực hiện phương án và lộ trình thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, bảo đảm nguyên tắc ưu tiên bố trí vốn thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản trước khi bố trí vốn cho các dự án khởi công mới.
 
Ngoài ra, các bộ ngành, địa phương cần cân đối, bố trí ngân sách các cấp, nguồn vốn hợp pháp để xử lý nợ đọng và thu hồi vốn đã ứng; khi xử lý ứng vốn cần cân đối và chỉ rõ nguồn vốn để thu hồi. Các bộ ngành, địa phương liên quan chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan thanh tra, kiểm tra về tính chính xác các thông tin, số liệu về nợ đọng xây dựng cơ bản và phương án, lộ trình thanh toán các khoản nợ đọng xây dựng cơ bản của bộ ngành, địa phương mình./.
 
Nhật Phong

 

 

[Trở về]