Javascript Slideshow
Đầu tư - Doanh nghiệp
 Bản in     Gởi bài viết  
Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp Tin có hình
 
(CTTĐTBP) – Tiềm năng áp dụng sản xuất sạch hơn tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là rất lớn.
 
Các doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và giảm ô nhiễm môi trường.
 
Đây là nhận định của Sở Công thương trong báo cáo thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2009 - 2015 và đăng ký nhiệm vụ năm 2016. Theo Sở này, trong những năm qua, ngành công nghiệp của tỉnh đạt được những kết quả quan trọng, với tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch rõ rệt theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; giá trị sản xuất công nghiệp và tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng. Một số sản phẩm chủ yếu (tính đến cuối năm 2014) như đá xây dựng giảm 1,5%, hạt điều nhân tăng 5%, tinh bột sắn tăng 19,3%, clinke tăng 0,9%, xi măng tăng 2%, linh kiện điện tử tăng 12,8% so với cùng kỳ năm trước.
 
Tuy nhiên, ngành công nghiệp của tỉnh còn tồn tại nhiều vấn đề phải quan tâm. Cụ thể là các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh có xu hướng tăng nhanh, được phân bổ rộng khắp trên địa bàn tỉnh; các cơ sở sản xuất công nghiệp chủ yếu là cơ sở sản xuất nhỏ và vừa nên sử dụng thiết bị, công nghệ lạc hậu dẫn đến chi phí sản xuất cao, nguy cơ ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững. Do đó, tiềm năng áp dụng sản xuất sạch hơn tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là rất lớn.
 
Trong giai đoạn 2009 - 2015, Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh được triển khai tại địa phương đã giúp một số doanh nghiệp bước đầu nhận thức được tầm quan trọng của việc sản xuất sạch hơn và đã từng bước áp dụng sản xuất sạch hơn vào sản xuất. Các doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, hệ thống xử lý nước thải, sử dụng năng lượng có hiệu quả, sử dụng nguyên liệu thay thế ít phát sinh chất thải… góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và giảm ô nhiễm môi trường./.
 
Nhật Phong

 

 

[Trở về]