Javascript Slideshow
Hoạt động các huyện thị
 Bản in     Gởi bài viết  
Cắt giảm 10% kinh phí đối với MTTQ, các đoàn thể cấp xã là không phù hợp? Tin có hình
(CTTĐTBP) – Cử tri xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh kiến nghị: UBND huyện Lộc Ninh thực hiện cắt giảm 10% kinh phí đối với MTTQ, các đoàn thể cấp xã là không phù hợp, vì kinh phí hoạt động của MTTQ và các đoàn thể cấp xã rất thấp (8 – 9 triệu đồng/năm). Đề nghị các ngành chức năng của tỉnh xem xét yêu cầu UBND huyện Lộc Ninh điều chỉnh lại.
 
 
Về vấn đề này, UBND huyện Lộc Ninh trả lời như sau: Thực hiện dự toán năm 2014, UBND huyện giao chi hoạt động khối đoàn thể cấp xã là 60 triệu đồng. Qua quá trình thực hiện dự toán, UBND huyện chưa nhận được phản ánh của các xã về kinh phí hoạt động khối đoàn thể còn thấp. Do đó trong năm 2015, UBND huyện tiếp tục lập dự toán trình HĐND huyện thông qua dự toán chi hoạt động khối đoàn thể cấp xã như năm 2014 (chưa bao gồm kinh phí tiết kiệm 10%).
 
Năm 2015, thực hiện thông tư số 211 ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 quy định: Kinh phí phân bổ và giao dự toán cho ngân sách cấp dưới phải xác định dành tiết kiệm 10% chi thường xuyên. Do đó, UBND huyện đã trình HĐND huyện thông qua dự toán ngân sách cho cấp xã, trong đó đã xác định dành tiết kiệm 10% các khoản chi hoạt động thường xuyên theo quy định (không kể các khoản chi tiền lương, có tính chất lương).
 
Căn cứ dự toán UBND huyện giao, UBND cấp xã trình HĐND phân bổ chi hoạt động cho các khối đoàn thể theo quy định. Trường hợp định mức phân bổ trên chưa đủ chi các hoạt động khối đoàn thể thì UBND cấp xã lập dự toán chi tiết trình Phòng Tài chính – Kế hoạch xem xét, tham mưu UBND huyện bổ sung kinh phí thực hiện./.
 
UBND huyện Lộc Ninh

 

 

[Trở về]