Javascript Slideshow
Tin tức - sự kiện
 Bản in     Gởi bài viết  
Bình Long: Tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ Tin có hình
(CTTĐTBP) - Ngày 15/4, UBND thị xã Bình Long đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2015. Thành viên hội đồng nghĩa vụ thị xã và hội đồng nghĩa vụ quân sự 6 xã phường, công ty TNHH MTV cao su Bình Long, nhà máy xi măng Bình Phước đã tham gia hội nghị.
 
Tuyên dương tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.
 
Trong năm 2015, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã đã làm tốt các bước trong công tác tuyển chọn, gọi công nhân nhập ngũ như: đăng ký, quản lý nguồn thanh niên trong độ tuổi 18 - 25; sơ tuyển, xét duyệt chính trị, chính sách; tổ chức khám sức khỏe và “3 bình cử, 4 công khai” ra dân; tổ chức thâm nhập “3 gặp 4 biết”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động và giải quyết những vướng mắc trong công tác xét tuyển đảm bảo tính dân chủ, công khai theo luật định.
 
Qua đó, có 500/500 thanh niên trong độ tuổi đăng ký nghĩa vụ quân sự đạt 100%, 100% thanh niên khám tuyển theo lệnh gọi. Qua khám sức khỏe sàng lọc có 268 thanh niên đủ sức khỏe gọi nhập ngũ, tỷ lệ đạt trên 53,6% so với số thanh niên khám tuyển. Năm 2015, thị xã được giao chỉ tiêu 95 thanh niên nhập ngũ; qua bình cử, hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã đã phát lệnh nhập ngũ đến 104 thanh niên, trong đó 95 thanh niên chính thức, 9 thanh niên dự phòng theo tỷ lệ cho phép. Chất lượng thanh niên nhập ngũ bảo đảm các yêu cầu về chất lượng chính trị, sức khỏe, học vấn; trong đó đảng viên 3 đồng chí, 97,12% là đoàn viên; trên 52% có trình độ học vấn từ tốt nghiệp THPT đến đại học; có 46 thanh niên tình nguyện nhập ngũ.
 
Nhân dịp hội nghị, 6 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2015 đã được UBND thị xã tặng giấy khen./.
 
Văn Tâm

 

 

[Trở về]